صافکاری سیریک سنتر

صافکاری و نقاشی اتومبیل اتو رنگ تبریز

با سابقه کار در کشور ترکیه

با مدیریت استاد علی

 محل : شهرستان سیریک ،چالاکو

شماره تماس:

استاد دنیز : 09148286616
استاد علی: 09148281616