قلعه شاداب درکوه های سربه فلک کشیده ضلع شرقی روستای کنارجو ازتوابع بخش بمانی شهرستان سیریک دراستان هرمزگان قرارداردوبادارابودن سابقه تاریخی جذاب ومتنوع پذیرایی مهمانان وگردشگران زیادی می باشد.

زیارت گاه،ورودی قلعه وخروجی آن،چاه های موجود تمام سنگی،قنات ها،تنوری دربالای قله کوه،شیارها ،وبسیاری ازجذابیت های طبیعی وتاریخی وباستانی دراین مکان به چشم می خورد وذهن وروح آدمی راروانه سالیانی پیش می کند.